Utveckling i staten genom systematiska jämförelser
Socialdepartementet

Utveckling i staten genom systematiska jämförelser

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering av statliga myndigheters verksamhet kan främjas genom systematiska jämförelser.
Tryckt upplaga: