.
Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Ds 2018:31
  • Hälsa och sjukvård
  • Socialrätt

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Ds 2018:31

9500

95 kr (exkl. moms)

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Ds 2018:31

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Ds 2018:31

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 72
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824842-3
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag om ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF). Här föreslås ett avsteg från heltidskravet i LOL och LOF ska kunna göras om läkaren eller fysioterapeuten i avtal med landstinget kommit överens om att bedriva verksamheten minst på halvtid.

Det föreslås också att den läkare eller fysioterapeut som begär läkarersättning eller fysioterapeutersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete.
Mer om detta och andra förändringar kring detta kan du läsa om i promemorian. Beställ ditt egna exemplar redan idag!