Utveckling av den högspecialiserade vården
Socialdepartementet

Utveckling av den högspecialiserade vården

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration i syfte att få förbättrade vårdresultat och därigenom en mer jämlik vård samt för att erhålla ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
Produktdetaljer: