Utveckling av den högspecialiserade vården
Socialdepartementet

Utveckling av den högspecialiserade vården

8000

80 kr

En särskild utredare ska se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration i syfte att få förbättrade vårdresultat och därigenom en mer jämlik vård samt för att erhålla ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
Produktdetaljer: