Utvecklad ledning av universitet och högskolor. SOU 2015:92
Utbildningsdepartementet

Utvecklad ledning av universitet och högskolor. SOU 2015:92

44700

447 kr

Kartlägger hur ledningsfunktionerna vid universitet och högskolor ser ut idag och identifierar styrkor, svagheter och lämnar förslag till förändringar.Huvuddelen av förslagen riktar sig direkt till lärosätena, en mindre del till regeringen. Den grundläggande inställningen har varit att undvika en utökad nationell reglering och istället värna lärosätenas möjligheter att själva besluta om sina ledningsfunktioner.
Särskild utredare: Kåre Bremer
Produktdetaljer: