.
Utvärdering - steg för steg

Utvärdering - steg för steg

Åke Jerkedal

Om projekt- och programbedömning

43400

434 kr (exkl. moms)

Utvärdering - steg för steg

Utvärdering - steg för steg

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 4
  • Omfång: 178
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 9789139111375
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Åke Jerkedal

Om boken

En initierad, lättillgänglig och välstrukturerad introduktion beträffande utvärderingar. I boken ges en historisk bakgrund om vad som karaktäriserat olika generationer av utvärderingar. Många strategier och synsätt presenteras, framförallt författarens egen syn på utvärderingar, bland annat det s.k. ”Nyttohjulet” (se bild på omslagets framsida).I denna fjärde upplaga tar författaren också upp det nya och frekvent använda begreppet inom programutvärdering – evidensbegreppet. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för den som beställer och utför utvärderingar. Den är också avsedd som kursbok för beteendevetare och andra grupper av studerande.I en bilaga till boken ges läsaren tillfälle att tillämpa sina kunskaper i ett historiskt praktikfall, Christofer Columbus.