Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken
Socialdepartementet

Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken

8000

80 kr

En särskild utredare ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.
Produktdetaljer: