Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige
Vinnova

Utvärdering av strategiskt stålforskningsprogram för Sverige

20400

204 kr (exkl. moms)

Presenterar en utvärdering av ett nationellt FoU-program för stålbranschen, vars program utarbetats av Jernkontoret i samråd med stålindustrin. Utvärderingen i form av bl.a. intervjuer och enkäter genomfördes under perioden mars–oktober 2011.
Konstaterar att det gemensamma stålforskningsprogrammet utgör ett viktigt komplement till företagens interna FoU och medger projekt med högre risk. Detta kan i bästa fall leda till större tekniksprång än annars, till fromma för stålindustrins internationella konkurrenskraft.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 86
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Vinnova Rapport 2012:03
  • ISBN/Best.nr: 978-918651758-8
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Utbildning & Forskning