Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram
  • Ekonomi
  • Skola och utbildning

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

20400

204 kr (exkl. moms)

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 76
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Vinnova Rapport 2012:01
  • ISBN/Best.nr: 978-918651756-4
  • Ämnen: Ekonomi, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Gruvbranschen behöver FoU för att kunna konkurrera på världsmarknaden!

Presenterar en utvärdering i form av intervjuer, företagsenkäter och portföljanalys av statens och gruvbranschens gemensamma FoU-program som pågått sedan 2006.
Resultaten visar bl.a. på vikten av att satsa på forskning för att utveckla och behålla den internationella konkurrenskraften.
Konstaterar att den riktade satsningen på Luleå tekniska universitet som »Gruvuniversitetet» har varit framgångsrik.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!