Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram
Vinnova

Utvärdering av strategiskt gruvforskningsprogram

20400

204 kr (exkl. moms)

Gruvbranschen behöver FoU för att kunna konkurrera på världsmarknaden!

Presenterar en utvärdering i form av intervjuer, företagsenkäter och portföljanalys av statens och gruvbranschens gemensamma FoU-program som pågått sedan 2006.
Resultaten visar bl.a. på vikten av att satsa på forskning för att utveckla och behålla den internationella konkurrenskraften.
Konstaterar att den riktade satsningen på Luleå tekniska universitet som »Gruvuniversitetet» har varit framgångsrik.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 76
  • Utgiven: 2012
  • Serie: Vinnova Rapport 2012:01
  • ISBN/Best.nr: 978-918651756-4
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Utbildning & Forskning