.
Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Brå rapport 2021:7
  • Övrigt
  • Straffrätt
  • Rättsväsendet
  • Ordning och säkerhet

Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Brå rapport 2021:7

Produkt-id: 6807994433702
ID: P000044865

211 kr (exkl. moms)

Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Brå rapport 2021:7

Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Brå rapport 2021:7

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

2019 inrättade Polismyndigheten i Stockholm Nord en särskild utredningsenhet, Sexualbrottsgruppen, som enbart handlägger våldtäkt samt försök till våldtäkt. Syftet med gruppen är att:

  • korta utredningstiderna,
  • öka kvaliteten i våldtäktsutredningarna och
  • öka andelen ärenden som slutredovisas till åklagare.

Rapporten är en utvärdering av Sexualbrottsgruppen där Brottsförebyggande rådet (Brå) har undersökt i vilken utsträckning Sexualbrottsgruppens införande har medfört de önskade förbättringarna. Utvärderingen består av:

  • en effektutvärdering med fokus på utredningstider och andelen slutredovisade ärenden,
  • en granskning av utredningarnas kvalitet, och
  • en redovisning av hur aktörer inom rättsprocessen samt målsägare bedömer Sexualbrottsenhetens arbete.

I rapporten diskuteras också om koncentrerad handläggning av våldtäktsärenden är en modell som kan implementeras generellt.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789188599506_Page_1.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000044865", "primary"=>"true", "verkid"=>"P000044865", "subject_areas"=>["Övrigt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Rättsväsendet", "Ordning och säkerhet"], "datechanged"=>"2023-01-09", "prodtype"=>"Häftad bok", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"23", "imprintcode"=>"OP", "priceresellers"=>"127", "size"=>"128", "standingorder"=>"true", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-06-16", "publicerat_timestamp"=>1623801600}