Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018
Justitiedepartementet

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

    Utredaren ska bland annat utvärdera
  • samordning, samverkan och ledning av insatserna,
  • användning av samhällets samlade resurser,
  • kommunikation och information till allmänheten.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.
Tryckt upplaga: