.
Utvärdering av Kronobergsmodellen

Utvärdering av Kronobergsmodellen

En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö

13500

135 kr (exkl. moms)

Utvärdering av Kronobergsmodellen

Utvärdering av Kronobergsmodellen

Lagerstatus: Få i lager

Om publikationen

Brottsförebyggande rådet har utvärderat ett arbetssätt som kallas Kronobergsmodellen - en arbetsmetod som syftar till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö och på så sätt minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland unga.

Metoden innebär bland annat att man, för att i förlängningen uppnå en minskning av den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten, gör det mindre attraktivt för ungdomarna att berusa sig och minskar tillgången på alkohol genom att arbeta mot langare.

Modellen har utvärderats i sju polisområden och utvärderingen visar lovande resultat. Brå bedömer att arbetsmetoden kan fungera förebyggande mot våldsbrott. Utvärderingen är ett samarbetsprojekt med Rikspolisstyrelsen och har gjorts på uppdrag av regeringen.