Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015
Justitiedepartementet

Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015

8000

80 kr (exkl. moms)

Under 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Antalet asylsökande var fler än någonsin. Landet genomförde sin största humanitära insats sedan andra världskrigets slut och flyktingmottagandet har på olika sätt inneburit betydande utmaningar för samhället. En särskild utredare ska utvärdera berörda aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige 2015, med särskilt fokus på andra halvåret.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att dra lärdom av det inträffade för att stärka förmågan hos berörda aktörer att hantera en eventuell liknande situation.
Tryckt upplaga: