.
Utvärdering av branschforsknings- programmen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Skola och utbildning

Utvärdering av branschforsknings- programmen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik

21400

214 kr (exkl. moms)

Utvärdering av branschforsknings- programmen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Utvärdering av branschforsknings- programmen för läkemedel, bioteknik och medicinteknik

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 76
 • Utgiven: 2013
 • ISBN/Best.nr: 978-918651793-9
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

79 procent av projektdeltagarna i SAMBIO och SAMPOST anser att resultatet motsvarar eller överträffar deras förväntningar.

Branschforskningsprogrammen SAMBIO och SAMPOST har sitt ursprung i innovationsstrategin Innovativa Sverige från 2004 och den efterföljande bransch¬strategin Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige från 2005. VINNOVA fick 2006 två parallella regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för ”ett nationellt program för fördjupat forskningssamarbete mellan universitet och högskolor samt industri” samt ”ett program för att stimulera personrörlighet mellan universitet och högskolor samt industri”, i klartext ett program för postdoktorer. Det förstnämnda uppdraget blev SAMBIO, som genomfördes 2007–2012, och det senare SAMPOST, som genomfördes 2007–2010.

Syftet med denna utvärdering är att bedöma om programmens syften och mål kan komma att uppnås och om programmens uppbyggnad varit ändamålsenlig, samt att belysa programstrukturernas för- och nackdelar som underlag för utformning av kommande samverkansprogram.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order