.
Utvärdering av branschforsknings-
program för IT & Telekom
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Utvärdering av branschforsknings- program för IT & Telekom

Evaluation of the Swedish national research programme for IT and Telecom

20400

204 kr (exkl. moms)

Utvärdering av branschforsknings-
program för IT & Telekom

Utvärdering av branschforsknings- program för IT & Telekom

  • Utgivare: Vinnova
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 82
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Best.nr: 978-918651760-1
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Redovisar resultaten av ett forskningsprogram inom mobilitet och mobil kommunikation som pågått under åren 2006-2011.
Programmet för IT & Telekom har bestått av en »sluten» och en »öppen» del. Den slutna delen har drivits av de tre avtalsslutande företagen Ericsson, Sony Ericsson och TeliaSonera. Den öppna delen har drivits av statliga forskningsinstitutioner.
Ett viktigt resultat är den breddade och fördjupade samverkan som utvecklats mellan FoU-utförare och de avtalsslutande företagen. Programmet ledde bl.a. direkt till att Sony Ericsson började bedriva FoU-verksamhet i Sverige.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!