Utstationeringskommittén, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Utstationeringskommittén, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: