Utstationeringskommittén, tilläggsdirektiv
Arbetsmarknadsdepartementet

Utstationeringskommittén, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: