.
Utsökningsrätt
  • Insolvensrätt

Utsökningsrätt

Torkel Gregow
0
Utsökningsrätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Utsökningsbalken och anslutande författningar har ändrats i flera hänseenden sedan förra upplagan utkom år 2012. Ett stort antal nya rättsfall har tillkommit från Högsta domstolen och hovrätterna.

I den nya upplagan har allt nytt material beaktats. Innehållet i boken har även i övrigt granskats på nytt och framställningen har förhoppningsvis blivit mera lättillgänglig, bl.a. genom kortare stycken och enklare ordval i vissa avseenden. Verkställighetsmyndigheten benämns genomgående Kronofogden. Framställningen är inte enbart beskrivande utan diskuterar också flera kontroversiella frågor.

Utsökningrätt vänder sig, förutom till befattningshavare vid Kronofogden, till advokater och domstolar samt myndigheter och andra som behöver tillgång till en systematisk och ingående beskrivning av utsökningsrätten. Den är också avsedd att kunna användas i undervisningen.