Utsökningsbalken
Wolters Kluwer

Utsökningsbalken

En kommentar

146400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,464 kr (exkl. moms)

En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.

Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.

Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson.
Målgrupp
Juridiska, Finansiella, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: