Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, ändrade föreskrifter
Naturvårdsverket

Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, ändrade föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: