Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem
Norstedts Juridik

Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem

44000

440 kr

Författare:
Michael Bogdan

Introduktion till de grundläggande civilrättsliga problem som aktualiseras i samband med transaktioner inom utrikeshandeln. Framställningen är koncentrerad på internationella köp, gränsöverskridande varutransporter, transportförsäkringar inom utrikeshandeln och i denna förekommande betalningsoperationer. Dessutom behandlas handelsagenter och andra mellanmän samt internationella licensavtal. I bilageform återges viktiga konventionsregler och avtalsvillkor.

Produktdetaljer: