Utrikeshandel och handelspolitik
Finansdepartementet

Utrikeshandel och handelspolitik

14000

140 kr (exkl. moms)

I bilagan beskrivs utvecklingen av Sveriges utrikeshandel och världshandeln under 1980-talet. Vidare diskuteras hur svensk handelspolitik och utrikeshandel med EG-länderna, Central- och Östeuropa, Nordamerika, Japan och vissa andra länderi Ostasien kommer att utvecklas fram till år 2005.