Utrikeshandel och handelspolitik
Finansdepartementet

Utrikeshandel och handelspolitik

Bilaga 15 till Långtidsutredningen1992. LU92

14000

140 kr (exkl. moms)

I bilagan beskrivs utvecklingen av Sveriges utrikeshandel och världshandeln under 1980-talet. Vidare diskuteras hur svensk handelspolitik och utrikeshandel med EG-länderna, Central- och Östeuropa, Nordamerika, Japan och vissa andra länderi Ostasien kommer att utvecklas fram till år 2005.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 109
  • Utgiven: 1992
  • ISBN/Best.nr: 91-38-13077-7
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv