Utrikesfrågor 1994
Utrikesdepartementet

Utrikesfrågor 1994

Offentliga dokument m. m. rörande viktigare svenska utrikesfrågor 1994.

15680

157 kr (exkl. moms)

Texter till vissa offentliga dokument samt tal och uttalanden vilka belyser den svenska utrikespolitikens allmänna inriktning.
Tryckt upplaga: