.
Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
  • Processrätt

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

Gustav Lindkvist
83500

835 kr (exkl. moms)

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 488
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 9789139019114
  • Ämnen: Processrätt
  • Taggar:
  • Författare: Gustav Lindkvist

Om boken

Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:
• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?