Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
Norstedts Juridik

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

68600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

686 kr (exkl. moms)

Författare:
Gustav Lindkvist
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:

• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?
• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?
• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?
• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?
• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?
• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?
• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 488
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913901911-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Gustav Lindkvist
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:

• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?
• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?
• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?
• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?
• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?
• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?
• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?
Målgrupp
Juridiska, Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Processrätt
  • Publicerad: 2018-01-22
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901911-4