Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen
Norstedts Juridik

Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen

68600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

686 kr

Författare:
Gustav Lindkvist
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 488
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913901911-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Gustav Lindkvist
Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav?
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Processrätt
  • Publicerad: 2018-01-22
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901911-4