Utredningenom en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningenom en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: