Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: