Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: