Utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för och utvidgning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: