Utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för och utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: