Utredningen om utvidgat förverkande, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om utvidgat förverkande, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid samt utvidgat utredningsuppdrag.
Tryckt upplaga: