Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av uppdraget och förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: