Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan, tilläggsdirektiv
Utrikesdepartementet

Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: