Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan, tilläggsdirektiv
Utrikesdepartementet

Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: