Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: