Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: