Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.