Utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av uppdraget.
Produktdetaljer: