Utredningen om utbildning för nyanlända, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om utbildning för nyanlända, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid för delar av uppdraget.
Produktdetaljer: