Utredningen om utbildning för nyanlända, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om utbildning för nyanlända, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid för delar av uppdraget.
Tryckt upplaga: