Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, tilläggsdirektiv.
Finansdepartementet

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr (exkl. moms)

Ändring av och förlängd tid för utredningsuppdraget.