Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, tilläggsdirektiv.
Finansdepartementet

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr

Ändring av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: