Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: