Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.