Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: