Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: