Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget samt förlängd utredningstid.
Tryckt upplaga: