Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: