Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:25, se Relaterade produkter, till höger):
  • analysera och ta ställning till möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer med anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap eller könsstympas utomlands, såsom omhändertagande, återkallelse och spärr av pass samt utfärdande av reseförbud i skyddande syfte, liksom åtgärder för att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av den utsatta personen,
  • analysera och ta ställning till hur samverkan mellan rättsväsendets myndigheter, socialtjänsten, skolan och utrikesförvaltningen i ärenden om tvångsäktenskap med internationella inslag kan utvecklas och arbetsmetodiken förbättras,
  • analysera och ta ställning till hur arbetsmetodiken kan förbättras och samverkan utvecklas mellan berörda aktörer i ärenden om könsstympning, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag eller förslag till andra åtgärder.

Tryckt upplaga: