Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv

Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv

Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv

Om boken

Förlängd utredningstid.