Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.