Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.