Utredningen om säkerhetsskyddslagen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Utredningen om säkerhetsskyddslagen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: