Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS), tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS), tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.