Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid för utredningsuppdraget.