Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: