Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund, tilläggsdirektiv
Kulturdepartementet

Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.